Contacts PasaMini. Academic proofreading and Editing services in Thaialnd

ติดต่อสำนักงาน


นอกจากสั่งซื้อผ่านระบบแล้ว ยังสามารถสั่งผ่านอีเมลได้ที่ [email protected]
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-397-4214

ตรวจสอบราคา

ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม