หมายเหตุ: การนับคำภาษาไทยโดยใช้ฐานข้อมูลพจนานุกรม Lexitron โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
อักขระ(ไม่รวมช่องว่าง) 0
อักขระ(รวมช่องว่าง) 0
จำนวนคำ 0
ราคาแปล 0
ระยะเวลาแปล 0 นาที

เกี่ยวกับ การสั่งแปลภาษา

เลือก "ภาษาที่ต้องการแปล" แล้วทำการกรอก ข้อความที่ต้องการแปล จึงทำการสั่งแปล โดยกดที่ปุ่ม "สั่งแปลข้อความ"

จากนั้นกรอก อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ จึงกดปุ่ม "ยืนยันและสั่งแปลข้อความ"


ติดต่อสอบถาม

Mobile: 093-397-4214   

Office: 042 030 159

Email: pasa@pawano.com

Line: 0933974214